Poradenství v gastronomii

Tajný host / Mystery shopping / Mystery guest

Díky této službě získáte zpětnou vazbu o reálném fungování Vašeho provozu a zaměstnanců z pohledu zákazníka. Na přání připravíme konkrétní či specifické situace sloužící k prověření znalostí a dovedností Vašeho personálu - problémový či nespokojený zákazník apod.

Při gastronomickém mystery shoppingu rozlišujeme dvě úrovně poskytované služby:

Mystery guest

Co vše při návštěvě zkoumáme?

 • počet zaměstnanců v podniku a jejich výkon
 • jak dlouho trvá, než si fiktivního zákazníka někdo všimne
 • zda je pozdrav přátelský
 • otázky kladené personálem pro maximální a efektivní prodejnost
 • upseling (nabídka ústní formou, kladně a vlídně přesvědčit zákazníka aby si zakoupil dražší či akční nabídku či produkt)
 • cross-selling (zvýšení prodeje doplňkových a souvisejících služeb)
 • prodejní argumenty používané personulem
 • zda a jak se personál pokouší kladně vyřídit objednávku
 • zda personál navrhuje prodej a nabídku nějakého dodatečného produktu
 • zda persolnál pozval zákazníka k opětovné návštěvě prodejny či mu doporučil nadcházející akci
 • čistotu prodejny a příslušenství
 • rychlost služby
 • dodržování norem společnosti vztahující se ke službě, vzhledu podniku a prezentace
 • a mnohé další

Tajný host / Mystery shopping / Mystery guest

Obecný gastronomický Mystery shopping

Při obecném gastronomickém mystery shoppingu zkoumáme mimo výše uvedené:

 • celkový dojem podniku
 • celkovou kvalitu poskytovaných služeb
 • celkovou rychlost služeb
 • ...a mnoho dalších konkrétních maličkostí

Tajný host / Mystery shopping / Mystery guest

Specifický gastronomický mystery shopping

Při specifickém gastronomickém mystery shoppingu navíc zkoumáme:

 • dodržování gastronomických standardů a pravidel
 • Tento druh mystery shoppingu provádí osoba, která je vyučena v oboru a současně má praxi v oboru - kuchař/číšník mimo jiné i ze zahraničí. Díky tomu jsme schopni poskytnou mnohem podrobnější a hlubší pohled než má běžný zákazník.

Poradenství v gastronomii

Výstupem naší služby je:

Výstupem každého skrytého nákupu je záznam se zpětnou vazbou - sepíšeme všechny zjištěné klady a zápory - jak personálu, tak provozovny. Navíc po každém mystery shoppingu se s Vámi osobně sejdeme a probereme možnosti ke zlepšení..

Na základě provedeného mystery shoppingu Vám navrhneme konkrétní kroky vedoucí k odstranění zjištěných problémů a posílení silných stránek personálu i provozu. Zavedení změn do praxe můžeme nechat na Vás nebo Vám pomoci díky službě školení kuchařů a číšníků.

Pokud máte zájem o Využití této služby neváhejte si s námi sjednat nezávaznou schůzku pomocí kontaktního formuláře níže ZDARMA.

Hotel Chmelnice (2018)
Díky této službě jsme odbourali mnoho chybných věcí, které jsme z provozní slepoty už neviděli. Následně jsme se je s týmem Žijeme Gastrem snažili změnit a využili jsme i další služby agentury
Kozelková
Provozní
Burger & Beer Brothers (2020)
Upřímně jsem nevěřil, jak velký důsledek tato služba může mít na můj podnik, ale jak v týmu Žijeme Gastrem říkají, bohužel nemůžete ve svém podniku být 24/7 a díky této větě jsme pochopil, že to co si myslím, že je v pořádku, když jsem na svém podniku tak vlastně není. Díky této službě jsme udělali mnoho mnoho opatření
Pyszko
Majitel

REFERENCE

Za dobře odvedenou práci by měly mluvit skvělé reference. Jsme moc rádi, že právě takové od svých klientů máme, protože víme, že svou práci děláme opravdu dobře.

Kontaktní formulář